Gundegas Grīnumas priekšlasījums “Nāk viss Rainis…”

Uz galda stāv vairākas Raiņa Kopotu rakstu grāmatas. Dažas stāv stāvus tā, ka redzamas tikai grāmatu muguriņas, citas - ar vāku augšup noliktas uz galda.

Literatūrzinātnieces Gundegas Grīnumas priekšlasījums “Nāk viss Rainis” Raiņa un Aspazijas mājā 2023. gada 27. septembrī par Raiņa Kopoto rakstu akadēmisko izdevumu 30 sējumos.

Priekšlasījumā ieskicēti izdevuma ierosinātāju, metodoloģisko un tekstoloģisko principu izstrādātāju, vadošo sastādītāju un redaktoru portreti gan profesionālā, gan cilvēciskā profilējumā; parādīts, kā pētniecības veterānu un mācekļu ikdienas kopdarbā pilnveidojās latviešu tekstoloģijas skola un izauga jauna rainologu paaudze; izcelta Rakstos ietvertā garīgā un ideoloģiskā vēstījuma ietekme uz brīvas nacionālas un valstiskas domas atdzimšanu latviskajā apziņā gados, kad nobrieda Atmodas priekšnosacījumi. Nobeigumā, nenoklusējot Rakstu nepilnības un trūkumus, akcentēta šī unikālā izdevuma nereti pārprastā un pienācīgi nenovērtētā vieta kā nacionālās literatūrzinātnes, grāmatniecības un kultūras vēsturē, tā arī modernā laikmeta garīgajā dzīvē.