Latvijas gadu gredzeni literatūrā

Visi muzeji
Lekciju cikla "Latvijas gadu gredzeni" literatūrā logo. Tajā attēlots melnbalts pirkstu nospiedums, kuram apkļauts cikla nosaukuma teksts

LU HZF Latvistiskas un baltistikas nodaļas un Memoriālo muzeju apvienības projekts “Latvijas gadu gredzeni literatūrā” bija  ilglaicīgu pētniecības, lekciju un diskusiju cikls 2015. un 2016. gadā. No rudens līdz pavasarim mēneša otrajā otrdienā vienā no memoriālajiem muzejiem kāds no pētniekiem lasīja lekciju par kādu latviešu identitāti raksturojošu tēmu, kādu nezināmu vai līdz galam neizprastas literatūras vēstures jautājumu, nedēļu vēlāk muzejā diskutējot par šo tēmu ar mūsdienu rakstniekiem, muzeja darbiniekiem, interesentiem.

Diskusija „Folklora un mūzika”. Piedalās Iveta Dukaļska, Jānis Elsbergs un Andris Ērglis. Vada Valdis Muktupāvels.

 

Lekcija „Kā reklāma izmanto folkloru un folklorizējas pati”. Autore Dr. philol. Jolanta Stauga.

 

Diskusija „Pilsētas tēli un Rīgas reminiscences jaunākajā latviešu literatūrā”. Piedalās Ingus Barovskis un Austra Celmiņa-Ķeirāne. Vada Rūta Kārkliņa.

 

Lekcija „Imants Ziedonis – viens piliens Raiņa”. Autore Dr. philol. Ausma Cimdiņa.

 

Diskusija „Lietišķās mākslas estētika – latviskās zīmes ikdienā”. Piedalās Ingus Barovskis un Austra Celmiņa-Ķeirāne. Vada Rūta Kārkliņa.

 

Lekcija „Latviešu zīmju valoda”. Autore Dr. philol. Janīna Kursīte.

 

Diskusija „Vai Aspazijas daiļrade ir nacionāla?”. Piedalās Inga Gaile un Lauma Mellēna-Bartkeviča. Vada Rita Meinerte.

 

Lekcija „Latviešu stāsti latviešu teātrī”. Autore Dr. art. Līga Ulberte.

 

Diskusija „21. gadsimta sieviete uz latviešu zemes”. Piedalās Evita Sniedze un Evija Veide. Vada Jānis Zālītis.

 

Lekcija „Tie paši oši latviešu literatūrā”. Autore Dr. philol. Ieva Kalniņa.

 

Diskusija „Padomju mitoloģija un teātrī”. Piedalās Zane Radzobe un Lelde Stumbre. Vada Ruta Cimdiņa.

 

Lekcija „Dekada, kas nekad nenotika un Aleksandrs Čaks”. Autore Dr. philol. Silvija Radzobe.

 

Diskusija „Vai jaunākajā literatūrā ir moderni būt modernam”. Piedalās Kārlis Vērdiņš, Ivars Šteinbergs, Jānis Ozoliņš. Vada Maira Valtere.

Lekcija „Nemierīgie modernisti”. Autore Mag. philol. Sigita Kušnere.

 

Diskusija „Savējais starp svešiem, svešais starp savējiem – Andrejs Upīts”. Piedalās Inese Kaire un Arno Jundze. Vada Arnis Koroševskis.

 

Diskusija „Mazā cilvēka ikdienas varonība”. Piedalās Anna Auziņa un Jānis Joņevs. Vada Dace Dalbiņa.