Atmiņas artefakti

Raiņa un Aspazijas māja

Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30, no 5. aprīļa līdz 30. jūnijam aplūkojama Anna Pommeres izstāde “Atmiņas artefakti”, kas pievēršas atmiņām un kultūras saitēm ar aizgājušām paaudzēm un vietām.

Annas Pommeres izstādē skatāmas gleznas, kas tapušas pēdējo piecu gadu laikā un pēc savas būtības ir priekšvārds Annas Pommeres topošajam Profesionālās doktorantūras projektam, kurā māksliniece pēta atmiņu kā mākslinieka pašidentifikācijas tehniku vizuālajā mākslā. “Šajos darbos pirmo reizi skaidri parādās mana aizraušana ar atmiņu tēmu,” stāsta māksliniece. “Mēs esam iegrimuši milzīgā priekšmetu un lietu tīklā, kas tieši skar mūsu sirdi, par kaut ko stāstot, par kaut ko klusējot. Tie ir atmiņas artefakti, portāli uz pagātni. Mēs sastāvam no atmiņām, rūpīgi nesam tās kā pērles savās dvēselēs. Bez tām mēs esam nekas, mūsu personība pazūd, mēs kļūstam tukši. Atmiņa veido mūsu identitāti.”

Par izstādes tapšanu māksliniece stāsta: “Pēdējo gadu laikā savos darbos es pētu dažādus atmiņas aspektus. Balstos uz savām atmiņām, strādāju ar senām fotogrāfijām, atrastām vai krāmu tirgos nopirktām lietām, dodos plenērā, lai iemūžinātu izzūdošos, šķībos koka šķūnīšus un mājiņas, tik raksturīgās Latvijas kultūrvēsturiskai ainavai pēdējo simt piecdesmit gadu laikā. Es nodarbojos ar atmiņas uzpirkšanu, glabāšanu un restaurēšanu, meklējot kultūras pavedienus, kas mani saista ar aizgājušām paaudzēm un cilvēkiem man apkārt. Es meklēju savas saskaršanās robežas ar viņiem. Un šajā procesā es meklēju sevi.”

Anna Pommere ieguvusi Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības apakšnozares maģistra grādu (2018), šobrīd studē LMA Profesionālās doktorantūras programmā Mākslās, kur pievēršas atmiņu tēmai. LMA Gleznošanas un figurālās kompozīcijas pasniedzēja.

Kopš 2012. gada regulāri piedalās gan izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs. Ieguvusi gleznotāja Paula Puzinas Figurālās Glezniecības stipendiju (2016), SEB Bankas Stipendijas glezniecībā konkursa laureāte (2018).