Mārītes lellītes Dziesmu svētkos

Krišjāņa Barona muzejs

Krišjāņa Barona muzejs (Rīga, Krišjāņa Barona iela 3-5) no 28. jūnija līdz 20. oktobrim aicina aplūkot izstādi “Mārītes lellītes Dziesmu svētkos”. Tajās eksponētas Mārītes Kārkliņas (Jaunpiebalga) gatavotas lellītes, kas tērptas visu Latvijas novadu tautastērpos.

“Izstādē “Mārītes lellītes Dziesmu svētkos” aplūkojamas Mārītes Kārkliņas gatavotās tautumeitas un dēli no visiem Latvijas novadiem, kuri ieradušies Rīgā uz saviem Dziesmu svētkiem,” stāsta muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa.

Izstādi papildina īsas videofilmiņas, kurās redzams, kā Mārīte Kārkliņa gatavo lellītes: cik nopietns ir acu piešūšanas darbs, kā top lellīšu tērpu detaļas. Mārīte iepazinusi arī teorētisko literatūru, lai tautastērpi būtu autentiski, tik daudz reižu mazāki. Arī pati Mārīte un viņas ģimene ir piedalījusies vairākos Dziesmu svētkos.

Jautāta, kad sākusies viņas mīlestība pret lellēm, Mārīte atbild, ka, protams, bērnībā. Viņas profesionālā darbība saistīta ar šūšanu garu gadu garumā. Tad, kad pirms aptuveni septiņiem gadiem Mārīte tika pie Piebalgas brunču auduma, gabaliņš palika pāri. Tapa lellīte Mārītes novada tautastērpā.

Pirmā izstāde, kur Mārīte bija kopā ar savu lellīti, bija vaļasprieku izstāde Jaunpiebalgā, tad 2018. gada 4. maijā jau vairāk nekā 10 lellīšu gozējās Jaunpiebalgas kultūras namā. 2021. gada vasarā izstāde reiz jau bija aplūkojama Krišjāņa Barona muzejā. Mārītes lellītes šo gadu laikā bijušas arī vairākās Drustos, Zosenā, Veselavā, Rēveļos, Staicelē, Launkalnē.