Izstāde “Viņi un sirdsapziņa” Liepājā

Liepājas Latviešu biedrības namā no 1. jūnija līdz 30. jūlijam aplūkojama Ojāra Vācieša muzeja ceļojošā izstāde "Viņi un sirdsapziņa".

No 1. jūnija līdz 30. jūlijam Liepājas Latviešu biedrības nams sadarbībā ar Ojāra Vācieša muzeju organizē izstādi “Viņi un sirdsapziņa”. Šī ceļojošā izstāde ir veltīta Māra Čaklā 80 gadu jubilejai un atklāj dzejnieka radošās un biogrāfiskās saites ar Ojāru Vācieti.

Ojāra Vācieša muzeja izstāde “Viņi un sirdsapziņa” tika atklāta 2020. gada 8. oktobrī muzeja telpās Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 19. Pēc eksponēšanas O. Vācieša muzejā izstāde no 2020. gada novembra līdz maija beigām bija aplūkojama Māra Čaklā dzimtajā pilsētā Saldū, Saldus pilsētas bibliotēkā, bet jūnijā tā ceļo uz Liepāju.

 Izstādes autore Dace Micāne-Zālīte stāsta: “Pilsēta, kurā piedzimst vējš – maģiski mītiska formula, kuru savā dzejas laboratorijā rada Māris Čaklais un kura pārtop ne tikai par dzeju, dziesmu, himnu, bet arī Liepājas alter ego. Tāpat kā Saldus, arī Liepāja ir saistīta ar dzejnieka Māra Čaklā biogrāfiju, tāpēc tā nav nejaušība, ka izstādi vedam uz vēju pilsētu. Memoriālo muzeju apvienības mākslinieka Inta Sedlinieka darinātais mākslas darbs/instalācija “Sirdsapziņas krekls” turpina savu ceļu pie cilvēkiem, stāstot par divu dzejas dižgaru attiecību smalkumu un pamatīgumu.”

Izstādes vadošais motīvs ir sirdsapziņa. Šo vārdu abi dzejnieki, gan Ojārs Vācietis, gan Māris Čaklais  ir iekodējuši arī savās dzejas rindās: Ojāram Vācietim tas lasāms dzejolī “Pūt, vējiņi!” (“Tā ir tautas sirdsapziņa, un tai mūžam tādai būt.”), bet Mārim Čaklajam sirdsapziņa ieausta slavenajā dzejolī “Dziesma par četriem baltiem krekliem” (“.. dziesma nav par krekliem, bet ir par sirdsapziņām.”). Taču sirdsapziņa ir arī metafora, kas sastopama abu dzejnieku daiļradē. Ojāram Vācietim un Mārim Čaklajam nācās saskarties ar publicēšanas grūtībām, cenzūras aizliegumu, jo viņu dzeja bija kā sauciens pēc laikabiedru sirdsapziņas tīrības, aicinājums caur dzejas tēliem saglabāt latviešu kultūras un dzejas ideālus, sargāt un aizstāvēt latviešu valodu un garīgo brīvību.

Māra Čaklā dzejolis “Dziesma par četriem baltiem krekliem”, kas, Imanta Kalniņa komponēts, skan Rolanda Kalniņa filmā “Elpojiet dziļi”, mākslas valodā ir piemineklis tiem, kas nepakļāvās padomju ideoloģijas spiedienam un spēja noturēt savu radošo garu brīvu. Šajās dienās, kad komponists Imants Kalniņš svin savu lielo dzīves jubileju, dziesma par sirdsapziņām ir tik pat aktuāla un tautā iemīļota.

Izstādē izmantoti dokumenti un korespondence no Ojāra Vācieša muzeja krājuma, Gunārs Janaiša, Jura Krieviņa un Jura Poiša fotoportreti, fragmenti no Māra Čaklā izstādes videoversijas “Redzat – atkal ir debesis pušu” (autori: Rolands Kalniņš, Rita Meinerte, Gvido Skulte),

Liepājas Latviešu biedrības nams aicina izstādes apmeklētājus būt atbildīgiem, atsaukties darbinieku aicinājumiem un ievērot norādes par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu telpās, ievērot distanci un roku dezinfekciju, sekojot līdzi valstī noteiktajiem ierobežojumiem, lai novērstu epidēmijas izplatību. Plašāka informācija par Biedrības nama darbību pieejama interneta vietnē www.biedribasnams.lv.

Izstādi iespējams apskatīt pašvaldību vēlēšanu laikā no 31. maija līdz 5. jūnijam. Kad tiks atļauti klātienes apmeklējumi, izstāde bez maksas Liepājas Latviešu biedrības nama Foajē būs apskatāma līdz 30. jūlijam, katru dienu no plkst. 10.00 līdz 19.00.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību un Memoriālo muzeju apvienību Latvijā.

Foto un video materiāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti O.Vācieša muzeja publicitātes pasākumos.

Muzeju nakts ceļvedis: koncerti

Kas gan ir Muzeju nakts bez koncertiem? Turpinot tradīcijas, arī šogad vairākos Memoriālo muzeju apvienības muzejos notiks koncerti, kuros piedalīsies mūzikas grupas un kori, folkloras kopas, mūzikas skolu audzēkņi, un gaidāma pat "Dzejas pusnakts" ar elektronisko mūziku.

Visi muzeji