Konkursa “Raiņa dzejas rotaļas” rezultāti

2022. gadā Raiņa muzejs “Jasmuiža” rīkoja radošo darbu konkursu skolēniem “Raiņa dzejas rotaļas”. Šogad 5.–7. klašu skolēni bija aicināti radīt paši savus dzejoļus, izmantojot vārdus no Raiņa dzejas krājuma “Putniņš uz zara”. Konkursa dalībniekiem bija jāizlasa dzejoļi, jāizvēlas 10–20 neparastāki, svešādi, iespējams, nesaprotami vārdi, kuri jāizmanto savā dzejolī. Uzrakstītais dzejolis bija arī jāilustrē.

Kopā iesūtīti 283 darbi no dažādām skolām. Konkursā piedalījās: Penkules pamatskola, Liezēres pamatskolas, Bērzpils pamatskola, Trikātas pamatskola, Ogres 1. vidusskola, Iļģuciema vidusskola, Ventspils 4. vidusskola, Tīnūžu sākumskola, Madlienas vidusskola, Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, Ogres sākumskola, Lielvārdes pamatskola, Matīšu pamatskola, Ziemeļvidzemes pamatskola, Robežnieku pamatskola, Riebiņu vidusskola, Rēzeknes pamatskola-attīstības centrs, Madlienas vidusskolas, Vaivaru pamatskolas, Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Jaunsilavas pamatskola, Bauskas 2. vidusskola, Lejasstrazdu sākumskola, Svētes pamatskola, Rožupes pamatskola, Salaspils 1. vidusskola, PIKC Nacionālās mākslu vidusskolas Emīla Dārziņa mūzikas skola, Ludzas 2. vidusskola, Zantes pamatskola, Bauskas 2. vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”, Jelgavas Centra pamatskola, Robežnieku pamatskola, Cēsu Valsts ģimnāzija, Daugavpils 11. pamatskola, Druvas vidusskola, Taurupes pamatskola, Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāle, Pildas pamatskola, Pušmucovas pamatskola, Mērdzenes pamatskola, Limbažu novada speciālā pamatskola, Skaistkalnes vidusskola, Vaivaru pamatskola, Limbažu vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Kalsnavas pamatskola, Zantes pamatskola, Bejas pamatskola, pamatskola “Brīvā Māras skola”, Jelgavas Centra pamatskola, Varakļānu vidusskola, Maltas vidusskola, Pļaviņu vidusskola, Jūrmalas Majoru vidusskola, Aglonas vidusskola, Daugavpils 12. vidusskola, Robežnieku pamatskola un Ilūkstes Raiņa vidusskola.

Darbus izvērtēja žūrija: vizuālās mākslas skolotāja Anita Puncule, māksliniece Silvija Berezovska, dzejnieki Valentīns Lukaševičs un Raimonds Kirķis.

1. vietu žūrija piešķīra Mikam Kronbergam (Vaivaru pamatskola) un Odrijai Purvinskai (Ilūkstes Raiņa vidusskola).

2. vietu žūrija piešķīra Elizabetei Krasnajai (Salaspils 1. vidusskola) un Keitai Koreņkovai (Cēsu Valsts ģimnāzija).         

3. vietu žūrija piešķīra Elīzai Kurcaltei (Pļaviņu vidusskola) un Sofijai Forsterei (Bejas pamatskola).

Konkursa žūrija piešķīra arī vienpadsmit Atzinības rakstus: Arnim Kalējam (Cēsu Valsts ģimnāzija), Tomam Bērziņam (Ogres sākumskola), Danielam Bāliņam (Ventspils 4. vidusskola), Agnesei Ādamsonei (Cēsu Valsts ģimnāzija), Dianai Anisimovai (Ludzas 2. vidusskola), Terēzai Elzai Ronei (Madlienas vidusskola), Kristiānam Meieram (Penkules pamatskola), Nikolai Miķelsonei (Limbažu vidusskola), Saivai Zaltei (Matīšu pamatskola), Evelīnai Škutānei (Svētes pamatskola) un Madarai Sprudzānei (Cēsu Valsts ģimnāzija).

Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem un pedagogiem!

Konkursam iesūtītie darbi jūlijā tiks izvietoti virtuālajā izstādē Memoriālo muzeju apvienības mājaslapā (www.memorialiemuzeji.lv).

Būsiet mīļi gaidīti Raiņa muzejā “Jasmuiža”!