Konkurss “Raiņa dzejas vārdnīca”

Skolēna zīmēta ilustrācija dzejas krājumam "Lellīte Lolīte". Tajā uzzīmēta meitene, kas stāv pļavas vidū, apkārt viņai lieli koki, blakus dažādi maža dzīvnieki.

Raiņa muzejs “Jasmuiža” izsludina literāro un vizuālās mākslas darbu konkursu “Raiņa dzejas vārdnīca” 4.–6. klases skolēniem.

Raiņa dzejā nereti sastopamies ar mūsdienu bērniem nedaudz svešiem vai pat nesaprotamiem vārdiem, piemēram, dusmība, suķes, smeķēt, krāga, māga, linu mārks, trams, drasētājs un daudziem citiem, kurus pat neesam dzirdējuši vai nezinām, kas tas ir. Neapšaubāmi Rainis dzejoļus rakstījis pirms 100 gadiem, un gadsimta gaitā arī valoda ir mainījusies, un daļa vārdu, kurus lietoja 20. gadsimta sākumā, mūsdienās liekās sveši un nesaprotami. Tāpēc aicinām Raiņa dzejoļu krājumos “Puķu lodziņš”, “Zelta sietiņš” un “Lellīte Lolīte” atrast 15–20 neparastus, nezināmus vai nesaprotamus vārdus un uzrakstīt tiem savu skaidrojumu, tādējādi veidojot Raiņa dzejas vārdnīcu un to ilustrējot.

Konkursa uzdevums ir izveidot Raiņa dzejas vārdnīcu ar 15–20 vārdiem un ilustrēt to. Vārdnīcā iekļaujami vārdi no Raiņa dzejoļu krājumiem “Puķu lodziņš”, “Zelta sietiņš” un “Lellīte Lolīte”.

Konkursa darbam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • Raiņa dzejas vārdnīcai jāsastāv no 2 lapām. Vienā lapā – 15–20 vārdu skaidrojumi no minētajiem dzejoļu krājumiem. Otrā lapā – ilustrācija (tehnika pēc izvēles). Vārdnīcai jābūt rakstītai ar roku, nevis datorrakstā.
  • Minētajos Raiņa dzejoļu krājumos pamanītie neparastie, svešie vārdi jāizskaidro ar sev zināmiem vārdiem un piemēriem teikumos.
  • Ilustrētā Raiņa dzejas vārdnīca elektroniski (kā labas kvalitātes fotogrāfija vai skenēts fails) jāiesūta uz muzeja e-pasta adresi: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv.
  • Viens autors konkursā piedalās ar vienu darbu.

Vārdnīcas lapā jānorāda: autora vārds, uzvārds, izglītības iestāde un klase, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ilustrācija jāparaksta, norādot vārdu un uzvārdu.

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās, izstādēs, reklāmas materiālos.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 12. maijs plkst. 23.59.

Darbs ar norādi “Literārajam un vizuālās mākslas darbu konkursam “Raiņa dzejas vārdnīca”” iesniedzams, sūtot elektroniski uz e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Informācija uzziņai pa tālr. 29487589 (Solvita Kleinarte) vai e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Konkursa balvu sponsori: Memoriālo muzeju apvienība, Latgales keramiķi.

Attēlā: Rūtas Loginas ilustrācija Raiņa dzejolim “Lellīte Lolīte”.

Muzeju nakts ceļvedis: koncerti

Kas gan ir Muzeju nakts bez koncertiem? Turpinot tradīcijas, arī šogad vairākos Memoriālo muzeju apvienības muzejos notiks koncerti, kuros piedalīsies mūzikas grupas un kori, folkloras kopas, mūzikas skolu audzēkņi, un gaidāma pat "Dzejas pusnakts" ar elektronisko mūziku.

Visi muzeji