Noslēdzies konkurss “Putni Raiņa dzejā”

Sofjas Pegasovas darbs “Putniņš uz rokas” (MIKC LMMV Rēzeknes Mākslas un dizaina skola)

2024. gadā Raiņa muzejs “Jasmuiža” rīkoja vizuālās mākslas darbu konkursu “Putni Raiņa dzejā” Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmu audzēkņiem.

Konkursa uzdevums bija uzzīmēt zīmējumu kādam no Raiņa dzejoļiem, kurā minēti putni. Skolēni darbus varēja radīt brīvi izvēlētā tehnikā: kā zīmējumus, gleznojumus vai jauktā tehnikā (guaša, akvarelis, zīmuļi, pildspalvas, eļļas pasteļi u.c. līdzīgas tehnikas).

Konkursam tika iesūtīti 353 darbi no 42 mācību iestādēm. Vecuma grupā 11–13 gadi tika saņemti 293 darbi, savukārt vecuma grupā 14–16 gadi konkursā piedalījās 60 darbi.

No 2. maija līdz 5. jūnijam “Jasmuižā” būs skatāma konkursa laureātu darbu izstāde, savukārt maijā plānots konkursa noslēguma apbalvošanas pasākums (datums tiks precizēts).

Darbus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija vizuālās mākslas skolotāja Anita Vjakse, māksliniece Sintija Bērziņa un Raiņa muzeja “Jasmuiža” izglītības programmu kuratore Anita Puncule.

1. vietu vecuma grupā no 11 līdz 13 gadiem žūrija piešķīra Sofjai Pegasovai par darbu “Putniņš uz rokas” (MIKC LMMV Rēzeknes Mākslas un dizaina skola) un Anastasijai Ribakovai par darbu “Saule, tauriņi un puķes” (MIKC LMMV Rēzeknes Mākslas un dizaina skola).

2. vietu vecuma grupā no 11 līdz 13 gadiem žūrija piešķīra Rūtai Muižniecei par darbu “Zvirbulis un kaķis” (Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola) un Beātei Naglei par darbu “Zosēns” (Kārsavas Mūzikas un mākslas skola).

3. vietu vecuma grupā no 11 līdz 13 gadiem žūrija piešķīra Arianai Novikovai par darbu “Ganiņš un pelēkais strazdiņš” (MIKC LMMV Rēzeknes Mākslas un dizaina skola) un Valteram Laurinovičam par darbu “Putniņš uz zara” (Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola).

1. vietu vecuma grupā no 14 līdz 16 gadiem žūrija piešķīra Marijannai Jurčikai par darbu “Nemierīgas mājas” (Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola).

2. vietu vecuma grupā no 14 līdz 16 gadiem žūrija piešķīra Lindai Salai par darbu “Putniņš uz rokas” (Alsungas Mūzikas skola).

3. vietu vecuma grupā no 14 līdz 16 gadiem žūrija piešķīra Junorai Narvidai par darbu “Vakara miers” (Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola).

Konkursa žūrija piešķīra 11 Atzinības rakstus: Zintai Peperniecei par darbu “Putnu ķērāji” (Gulbīša pamatskola), Barbarai Vanagai par darbu “Putns un krātiņš” (Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skola), Madarai Reinholdei par darbu “Pīlīte čāpo un tārpi rāpo” (Mērsraga Mūzikas un mākslas skola), Alisei Valterei par darbu “Zostiņa spārnus vēdina” (Rojas Mūzikas un mākslas skola), Jolantai Jupatovai par darbu “Putniņš” (Kārsavas Mūzikas un mākslas skola), Beātei Janekai par darbu “Lolīte baro putniņus” (Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola), Paulai Šķenderei par darbu “Pavasara, pavasara, nu putniņiem līksmes laiks” (Gulbenes Mākslas skola), Sindijai Eihenbaumai par darbu “Bezdelīgas dziesma” (Ventspils Mākslas skola), Elzai Mairai Tirzbanurtei par darbu “Putniņš uz zara” (Sējas Mūzikas un mākslas skola), Anetei Zirnei par darbu “Miera skūpsts” (Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola) un Madarai Mennikai par darbu “Ir jau pavasaris klāt” (Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola).

Raiņa muzeja “Jasmuiža” specbalvu saņem Paula Vanaga par darbu “Līksmītei ir pilītes” (Gulbenes Mākslas skola).

Konkursa balvu sponsori: Preiļu Zvaigznes grāmatnīca, Memoriālo muzeju apvienība, keramiķi Edvīns Vincevičs, Viktors Ušpelis, Sintija Bērziņa.

Sofjas Pegasovas darbs “Putniņš uz rokas” (MIKC LMMV Rēzeknes Mākslas un dizaina skola). Tajā attēlota meitene rozā krekliņā, viņai plaukstās sēž zīlīte.
 1. vietu vecuma grupā no 11 līdz 13 gadiem žūrija piešķīra Sofjai Pegasovai par darbu “Putniņš uz rokas” (MIKC LMMV Rēzeknes Mākslas un dizaina skola).
Zīmējumā attēloti divi putniņi, viens skatās uz otru. Labajā malā - ligzdiņa ar olām. Apkārt ziedi, taureņi
 1. vietu vecuma grupā no 11 līdz 13 gadiem žūrija piešķīra Anastasijai Ribakovai par darbu “Saule, tauriņi un puķes” (MIKC LMMV Rēzeknes Mākslas un dizaina skola).
Vecumā grupā no 14 līdz 16 gadiem 1. vietas ieguvējas Marijannas Jurčikas darbs “Nemierīgas mājas”. Tanjā attēlotas divas zosis, katra savā lapas malā. Aiz tām - kreisajā pusē uzzīmēts gailis, labajā - vistiņa. Pa vidu stāv trauciņš ar olām. Tālumā uz sētas sēž kaķis.
1. vietu vecuma grupā no 14 līdz 16 gadiem žūrija piešķīra Marijannai Jurčikai par darbu “Nemierīgas mājas” (Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola).

Muzeju nakts ceļvedis: koncerti

Kas gan ir Muzeju nakts bez koncertiem? Turpinot tradīcijas, arī šogad vairākos Memoriālo muzeju apvienības muzejos notiks koncerti, kuros piedalīsies mūzikas grupas un kori, folkloras kopas, mūzikas skolu audzēkņi, un gaidāma pat "Dzejas pusnakts" ar elektronisko mūziku.

Visi muzeji