Papildināta kolekcija “Rainis un Aspazija”

Divas Aspazijas un Raiņa rakstītas pastkartes.

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas atvērto saistīto datu kolekcija “Rainis un Aspazija” papildināta ar jaunu datu kopu – 118 vēstulēm un atklātnēm no dzejnieku emigrācijas sākumposma Šveicē (1906. gada septembris–1911. gada nogale).

Tas paveikts, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pētniekiem sadarbojoties ar Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes maģistrantūras studentiem, Memoriālo muzeju apvienību un Rakstniecības un mūzikas muzeju.

Kopumā kolekcijā ievietotas 395 vēstules. Katras vēstules oriģināls saistīts ar transkribēto (daļai vēstuļu arī tulkoto), pētnieku komentēto un LNB darbinieku, kā arī LU studentu anotēto vēstules tekstu. Pieaugot publicēto vēstuļu apjomam, pilnvērtīgi izmantojams kolekcijas laika joslas rīks, kas nodrošina ar dzejnieku darbību saistīto personu, vietu un darbu atlasi no 1894. līdz 1929. gadam, kā arī atlasīto datu vizualizāciju, izmantojot saites un datu tīklojuma pogas.

Līdzās vēstulēm kolekcijā publicēti arī dzejnieku darbu pirmizdevumi un to mūsdienīgas anotācijas, fotogrāfijas, plakāti, audio, video un citi materiāli.

Kolekcijas “Rainis un Aspazija” pilveide ir projekta “Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu” (projekta Nr. lzp-2019/1-0365) daļa. To (projektu) Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas ietvaros finansē Latvijas Zinātnes padome.

Visas, arī iepriekš jau publicētās, abu dzejnieku vēstules interesentiem tiek piedāvātas jaunos, precizētos atšifrējumos, kuros novērstas salasījumu kļūdas un tekstoloģiskas nekonsekvences. Vēstulēm pievienotas izvērstas tekstoloģiskās pases, padziļināti, mūsdienu realitātei tuvināti komentāri. Tās lasāmas arī Memoriālo muzeju apvienības mājaslapas sadaļā Raiņa un Aspazijas sarakste.

Vasaras darba laiks muzejos

Vasaras sezonā trešdienās mainīts darba laiks Memoriālo muzeju apvienības muzejiem, lai varētu uzņemt apmeklētājus arī vasaras vakaru stundās.

Visi muzeji

Muzeju nakts ceļvedis: koncerti

Kas gan ir Muzeju nakts bez koncertiem? Turpinot tradīcijas, arī šogad vairākos Memoriālo muzeju apvienības muzejos notiks koncerti, kuros piedalīsies mūzikas grupas un kori, folkloras kopas, mūzikas skolu audzēkņi, un gaidāma pat "Dzejas pusnakts" ar elektronisko mūziku.

Visi muzeji