“Jasmuiža” izsludina radošo darbu konkursu skolēniem

Skolēna zīmēta ilustrācija dzejas krājumam "Lellīte Lolīte". Tajā uzzīmēta meitene, kas stāv pļavas vidū, apkārt viņai lieli koki, blakus dažādi maža dzīvnieki.

Vai esi kādreiz rotaļājies ar dzeju, vārdiem, pantiem? Varbūt vēlies paspēlēties ar Raiņa dzejoļu vārdiem un, izmantojot tos, sacerēt savu dzejoli?

! Konkursantu atsaucības un ievērojamā dalībnieku skaita dēļ tiek pagarināts darbu vērtēšanas laiks līdz 6. maijam!

Raiņa muzejs “Jasmuiža” aicina piedalīties ikgadējā radošo darbu konkursā skolēniem “Raiņa dzejas rotaļas”! Šogad aicinām 5.–7. klašu skolēnus radīt pašiem savus dzejoļus, izmantojot vārdus no Raiņa dzejas krājuma „Putniņš uz zara” (tiešsaistē pieejams šeit). Skolēniem jāizlasa krājums, jāizvēlas 10–20 neparastāki, svešādi, iespējams, nesaprotami vārdi, kuri jāizmanto savā dzejolī. Uzrakstītais dzejolis arī jāilustrē.

Tātad – lasi, saceri, zīmē un piedalieties konkursā, darbu elektroniskā formātā atsūtot uz dzejnieka jaunu dienu zemes Jasmuižas e-pastu: jasmuiza.rainis@inbox.lv!

Literāro un vizuālās mākslas darbu konkursa “Raiņa dzejas rotaļas”

NOLIKUMS

Mērķi

  • Aktualizēt Raiņa daiļrades lomu mūsdienu sabiedrībā.
  • Rosināt interesi par Raiņa dzeju.
  • Bagātināt skolēnu vārdu krājumu, iepazīstot Raiņa dzejas valodu.
  • Veicināt radošu pašizteiksmi.

Organizatori

Raiņa muzejs „Jasmuiža” (Raiņa un Aspazijas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība).

Dalībnieki

Konkursā piedalās 5.–7. klases skolēni.

Norise

Konkursa uzdevums ir, izmantojot 10–20 Raiņa dzejoļu vārdus no krājuma „Putniņš uz zara”, uzrakstīt savu dzejoli, kas sastāv no 10–15 rindām un to ilustrēt. Darbu iesūtīt elektroniskā formātā uz e-pasta adresi: jasmuiza.rainis@inbox.lv.

Konkursa darbam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

• tam jābūt uz 1 lapas, uz kuras ir ar roku rakstīts dzejolis, tā ilustrācija (tehnika pēc izvēles), un apakšējā labajā norādīts stūrī autora vārds un uzvārds;
• vārdiem, kuri ņemti no Raiņa dzejoļiem, jābūt izceltiem – pasvītrotiem vai iekrāsotiem ar krāsainu marķieri vai zīmuli;
• darbs elektroniski (kā labas kvalitātes fotogrāfijas vai skenēts fails) jāiesūta uz muzeja e-pasta adresi: jasmuiza.rainis@inbox.lv, norādot autora vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi un klasi, saziņas tālruņa numuru un e-pasta adresi;
• viens autors konkursā piedalās ar vienu darbu.

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās un izstādēs, reklāmas materiālos.

Konkursa rezultātā tiks izveidota iesniegto darbu virtuāla izstāde Memoriālo muzeju interneta mājaslapā. Izstādes norises laiks: 2022. gada septembris–oktobris.

Vērtēšanas kritēriji

  • Raiņa dzejoļu vārdu izmantojums savā dzejolī.
  • Ilustrācijas oriģinalitāte, izteiksmīgums un atbilstība dzejoļa tekstam.
  • Atbilstība konkursa Nolikumam.

Konkursa darbu iesniegšana

Iesniedzot konkursa darbu, e-pastā jānorāda autora vārds, uzvārds, izglītības iestāde un klase, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Faila nosaukumā jānorāda autora uzvārds bez diakritiskām – mīkstinājuma – zīmēm. Darbi var tiek iesniegti gan kā fotogrāfijas, gan skenēti faili (piemēram, pdf). Darbs tiek uzskatīts kā iesniegts tikai pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas.

Darbu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 8. aprīlis plkst. 23.59.

Darbs ar norādi „Literāro un vizuālās mākslas darbu konkursam “Raiņa dzejas rotaļas”” iesniedzams, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: jasmuiza.rainis@inbox.lv.

Darbi, kas iesūtīti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Vērtēšana un apbalvošana

Darbus vērtēs žūrija, kurā piedalīsies literāts, Raiņa un Aspazijas muzeja speciālists, mākslinieks un vizuālās mākslas skolotājs.

Darbu vērtēšana notiek līdz 2022. gada 22. aprīlim. Konkursa rezultāti tiks publiskoti Memoriālo muzeju apvienības mājaslapā www.memorialiemuzeji.lv.

Konkursantu atsaucības un ievērojamā dalībnieku skaita dēļ tiek pagarināts darbu vērtēšanas laiks līdz 6. maijam!

Informācija par konkursa rezultātiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

Tiks apbalvoti trīs labākie darbi.

1.vietas ieguvējs balvā iegūs Latgales keramikas priekšmetu un iespēju visai klasei apmeklēt Raiņa muzeju „Tadenava”.

2. un 3. vietas ieguvēji iegūs Latgales keramikas priekšmetu.

Žūrija var piešķirt Atzinības rakstus un īpašās simpātiju balvas.

Balvas un diplomus varēs saņemt Raiņa muzejā „Jasmuiža”. Tās netiks sūtītas.

Balvu sponsori: Memoriālo muzeju apvienība, Latgales keramiķi.

Apbalvošanas pasākums plānots 2022. gada maijā Raiņa muzejā „Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā.

INFORMĀCIJA

Raiņa muzeja “Jasmuiža” vadītāja Solvita Kleinarte, tālr.: 29487589, e-pasts: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Muzeju nakts ceļvedis: koncerti

Kas gan ir Muzeju nakts bez koncertiem? Turpinot tradīcijas, arī šogad vairākos Memoriālo muzeju apvienības muzejos notiks koncerti, kuros piedalīsies mūzikas grupas un kori, folkloras kopas, mūzikas skolu audzēkņi, un gaidāma pat "Dzejas pusnakts" ar elektronisko mūziku.

Visi muzeji