Nākusi klajā parafrāžu grāmata “Regīna Ezera. Re:”

Parafrāžu grāmata "Regīna Ezera: Re" uz melna fona

Grāmata “Regīna Ezera. Re:” aptver 12 īsos stāstus, kas veidoti, iedvesmojoties no ievērojamās latviešu rakstnieces Regīnas Ezeras (1930–2002) daiļrades.

Memoriālo muzeju apvienība sadarbībā ar žurnālu Punctum piedāvā īsprozas parafrāžu grāmatu “Regīna Ezera. Re:”, kas seko 2019. gadā izdotajai dzejas parafrāžu grāmatai Monta Kroma. Re:. Sērijas iecere ir aktualizēt nepelnīti piemirstus literātus caur mūsdienu literatūras prizmu.

Grāmata Regīna Ezera. Re: aptver 12 īsos stāstus, kas veidoti, iedvesmojoties no ievērojamās latviešu rakstnieces Regīnas Ezeras (1930–2002) daiļrades. Jaunajam prozas krājumam stāstus radījuši Osvalds Zebris, Inga Žolude, Nora Ikstena, Laura Feldberga, Elizabete Lukšo-Ražinska, Rvīns Varde, Dace Vīgante, Maira Dobele, Alise Redviņa, Aivars Madris, Svens Kuzmins un Kristīne Želve. Krājuma redaktore un priekšvārda autore ir Ieva Melgalve, krājumam pievienots arī Gunta Bereļa pēcvārds un Regīnas Ezeras romāna Aka tulkotājas itāļu valodā Margeritas Karbonaro eseja, kā arī Regīnas Ezeras vēstules un fotogrāfijas no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma. Dizaina autors – Aleksejs Muraško. Sērijas iniciatore un projektu vadītāja – Elvīra Bloma.

Rakstniece un redaktore Ieva Melgalve par grāmatu: “Kas Ezeras darbos ir aktuāls literatūrā tieši tagad, un kā to uztaustīt? Viens ceļš būtu veikt apjomīgu literatūrzinātnisku pētījumu – bet tas, iespējams, būtu pārāk laikietilpīgs uzdevums pārāk mainīgā literatūrtelpā. Otrs ceļš, varbūt neprecīzāks, bet katrā ziņā aizraujošāks, ir šī antoloģija. Dažādu paaudžu autori ar visdažādāko pieredzi literatūrā tika aicināti apzināti veidot savu versiju par Regīnas Ezeras darbiem vai biogrāfijas faktiem – parafrāzējot, dekonstruējot, eksperimentējot, iedvesmojoties, turpinot… Dažiem autoriem jau bija atbilstoši darbi, citi tos radīja no nulles, un aizrautīgs lasītājs var ne tikai skatīties, kā autoriem ir izdevies tikt galā ar šo nebūt ne vieglo, savā ziņā pat biedējošo uzdevumu, bet arī meklēt atsauces, citātus un alūzijas ar zināmajiem, bet varbūt jau piemirstajiem Regīnas Ezeras tekstiem.”

Grāmatu bija paredzēts prezentēt 2020. gada Punctum festivāla laikā, taču pandēmija šos plānus izjauca. Tuvākajā laikā gaidāmas vairākas tiešsaistes sarunas un grāmatas autoru lasījumi, ievadot šogad gaidāmo, Regīnai Ezerai veltīto Punctum festivālu.

Stāstu krājumu “Regīna Ezera.Re:” jau tagad ir iespējams iegādāties Jāņa Rozes grāmatnīcās, kā arī tiešsaistē – janisroze.lv. Tā ir pieejama arī Latvijas grāmata (lgramata.lv) interneta veikalā, kā arī grāmatnīcā Mr.Page un citviet.

Grāmatas izdevēji ir žurnāls Punctum (Filozofijas atbalsta fonds Latvijā) sadarbībā ar Memoriālo muzeju apvienību. Grāmatu finansiāli atbalsta Latvijas Kultūras ministrija.

Muzeju nakts ceļvedis: koncerti

Kas gan ir Muzeju nakts bez koncertiem? Turpinot tradīcijas, arī šogad vairākos Memoriālo muzeju apvienības muzejos notiks koncerti, kuros piedalīsies mūzikas grupas un kori, folkloras kopas, mūzikas skolu audzēkņi, un gaidāma pat "Dzejas pusnakts" ar elektronisko mūziku.

Visi muzeji