Trapenes skolēni viesojas Ojāra Vācieša muzejā

30. maijā Ojāra Vācieša muzejā viesojās skolēni no Ojāra Vācieša dzimtās vietas Trapenes, lai ne tikai iepazītu muzeju un vietu, kur reiz dzīvojusi dzejnieka ģimene, bet arī atstātu muzejam pašgatavotas dāvanas.

Sadraudzības stundā “Dzejnieka skaņu spēks” Trapenes sākumskolas skolēni iepazinās ar dzejnieka memoriālām istabām un klausījās muzeja speciālista Mārtiņa Bērziņa stāstījumu, skatīja dzejnieka rakstāmgaldu, dzejas burtnīcas un viņa vākuma kolekciju. Pastāvīgajā izstāde “Starp dzejoļiem” granīta laukakmeņu ekspozīcija izkārtota dzejnieka iniciāļu formā, turklāt akmeņi atceļojuši no Trapenes – “Dumpju”, “Bebrupes”, “Stempju”, “Vidusleišu” un “Stādzēnu” mājām, kur Ojārs Vācietis dzīvoja bērnībā. Krājuma glabātāja Dora Pauzere stāstīja ciemiņiem par muzeja krājumu, kādas ir tā funkcijas.

Skolēni uzzināja arī par dzejnieka ceļu no Trapenes uz Rīgu, kad no dzimtās puses aizejot studiju gaitā un vēlāk iemantojot jau atzīta dzejnieka slavu, Ojārs Vācietis vienmēr atcerējās savu bērnības un jaunības zemi, tā viņam bija iedvesmas avots dzejai. “Es pārstāšu būt mākslinieks, ja apcirtīšu savas saknes, ar ko esmu ieaudzis zemē bērnībā un jaunībā”, teicis Ojārs Vācietis.

Daudz siltuma un mīļu smaidu bija gan no skolēnu, gan muzeja saimes, bet, pirms mājupceļa nodziedot tautasdziesmu “Bēdu manu lielu bēdu”, no muzeja saujā līdzi ceļoja mazs akmentiņš ar dzejnieka iniciāļiem. Savukārt muzejam skolēni arī bija atveduši dāvanas – skolēnu ilustrētus Ojāra Vācieša dzejoļus.

Draudzības ar Trapenes skolēniem turpināsies rudenī, kad muzeja speciālisti dosies ciemos pie viņiem, lai kopā svinētu dzejnieka 90 gadu jubileju.

Dace Micāne-Zālīte

Izglītības programmu kuratore