Vizuālās mākslas konkursa “Raiņa dzejas atklātne” rezultāti

2023. gadā Raiņa muzejs Jasmuiža rīkoja vizuālās mākslas darbu konkursu „Raiņa dzejas atklātne”. Konkursa uzdevums bija izveidot savu īpašo atklātni, tās ilustrācijai izmantojot kādu no Raiņa dzejoļiem, kurā minēti ziedi vai daba.

Konkursā varēja piedalīties 5.–6. klašu vispārizglītojošo skolu skolēni. Kopā tika iesūtīti 462 darbi no 56 Latvijas mācību iestādēm, kā arī Tartu Starptautiskās skolas.

Darbus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija vizuālās mākslas skolotāji Anita Vjakse, Kazimirs Anspaks un Raiņa muzeja „Jasmuiža” izglītības programmu kuratore Anita Puncule.

1. vieta:

Fēliksam Linčam par darbu „Puķu lasītāji” (5. klase, Jūrmalas Vaivaru pamatskola, pedagoģes Sandra Bremane un Ineta Popenkova)

Gustavam Korulim par darbu „Pļavās un norās” (6. klase, Gulbīša pamatskola, pedagoģe Aelita Blūma).

 

2. vieta:

Patrīcijai Sproģei par darbu „Saulītes uzdevums vasarā” (5. klase, Ventspils 4. vidusskola, pedagoģe Madara Lilienfelde)

Matīsam Švinderam par darbu „Drīz vasara” (5. klase, Gulbīša pamatskola, pedagoģe Aelita Blūma).

 

3. vieta:

Adriānai Indriksonei par darbu „Saulītes uzdevums vasarā” (5. klase, Ventspils 4. vidusskola, pedagoģe Madara Lilienfelde)

Annai Enijai Zīrāpei par darbu „Puķu lasītāji” (5. klase, Naukšēnu vidusskola, pedagoģes Inga Medne un Jana Diča).

 

Atzinības rakstus žūrija piešķīra:

Ksenijai Ušakovai par darbu „Sirds puteklīts” (6. klase, Ilūkstes Raiņa vidusskola, pedagoģe Lonija Pupiņa),
Janai Bezprozvannajai par darbu „Saule, tauriņi un puķes” (6. klase, Ilūkstes Raiņa vidusskola, pedagoģe Lonija Pupiņa),
Kristiānam Andrejevam par darbu „Glāsts” (5. klase, Gulbīša pamatskola, pedagoģe Aelita Blūma),
Annai Leitei par darbu „Mākonīts un Mākonīte” (5. klase, Ziepniekkalna vidusskola, pedagoģe Ivita Melgaile),
Annai Kozirkovai par darbu „Saulītes uzdevums vasarā” (5. klase, Verēmu pamatskola, pedagoģe Daina Dervenika),
Jasmīnei Stepānei par darbu „Sarkani ziedi” (6. klase, Jēkabpils 2. vidusskola, pedagoģe Anna Koroļkova),
Karlīnai Kunkulei par darbu „Kaķenīte” (6. klase, Brocēnu vidusskola, pedagoģe Aiva Šteina),
Evitai Gunai Friliņai par darbu „Lietus līst” (5. klase, Krāslavas ģimnāzija, pedagoģe Olita Truskovska),
Marijai Baļujai par darbu „Putniņš uz zara” (5. klase, Jūrmalas Mežmalas pamatskola, pedagoģe Dace Starka),
Edijam Bošam par darbu „Rudens-rūķis” (5. klase, Bauskas pilsētas pamatskola, pedagoģes Daiga Sējēja un Ieva Mašale),
Lainei Sabājevai par darbu „Mazākais brālis” (5. klase, Bauskas pilsētas pamatskola, pedagoģes Daiga Sējēja un Ieva Mašale),
Karolīnai Leierei par darbu „Puķu lasītāji” (5. klase, Ogres Centra pamatskola, pedagoģe Jolanta Bardovska),
Unai Millerei par darbu „Mīkla” (5. klase, Lazdiņas privātā pamatskola “Punktiņš”, pedagoģes Andra Kurga, Liene Ušvile)
Tīnai Petrusai par darbu „Vēlā vakarā” (6. klase, Dobeles 1. vidusskola, pedagoģe Marina Alsberga).

 

Paldies visiem konkursa dalībniekiem, pedagogiem un žūrijai!

Paldies konkursa balvu sponsoriem: Preiļu Zvaigznes grāmatnīcai, SIA „Salang-P”, Memoriālo muzeju apvienībai, keramiķiem Raivo Andersonam un Viktoram Ušpelim!

Maijā konkursa laureātus aicināsim uz apbalvošanas pasākumu un izstādes atklāšanu Raiņa muzejā „Jasmuiža”.