Ojāra Vācieša muzejs

Ojāra Vācieša iela 19, Rīga, LV 1004
Tālr. +371 67619905, +371 67614015; e-pasts: vacietis@memorialiemuzeji.lv
www.vaciesamuzejs.lv
Darba laiks: 10.00–17.00, slēgts – svētdienās, pirmdienās
 

Muzejs dibināts 1988. gadā, piecus gadus pēc Ojāra Vācieša aiziešanas mūžībā. Muzejs atrodas bijušajā Lielajā Altonavas ielā  19, Rīgas pašvaldībai piederošā mājā, kur kopš 1960. gada dzīvoja dzejnieks ar savu ģimeni. Māja ir vairāk nekā 200 gadus veca, tas ir bijušais traktieris „Jeruzaleme”, kur savulaik ciemojušies Garlībs Merķelis, Rihards Vāgners, ko savos zīmējumos iemūžinājis J. K. Broce.

Muzeja misija ir sniegt muzeja apmeklētājiem zināšanas un izpratni par Ojāru Vācieti un viņa laiku, kā arī vākt, glabāt un pētīt materiālās un garīgās vērtības, kas raksturo dzejnieka radošo procesu un viņam tuvās Pārdaugavas kultūrvēsturi.

Muzejā  stāstām par Ojāru Vācieti un viņa laikabiedriem, dodam iespēju apmeklētājiem iepazīties ar audiovizuāliem dokumentiem, kas saistās ar dzejnieku, organizējam literatūrvēsturiskas un mākslas izstādes, dažādus literārus sarīkojumus, realizējam daudzveidīgas izglītības un kultūras programmas.

Pastāvīgais piedāvājums

  • Ojāra Vācieša dārzs, darbistaba, viesistaba, dzejnieka balss ieraksti, videomateriāli, digitālā ekspozīcija – multimediju CD „Ojārs Vācietis”
  • Muzejpedagoģiskās programmas:
    • Muzejspēle pirmskolas vecuma bērniem
    • Muzejspēle (1.–4.klasei)Muzejpedagoģiskās programmas lieliski papildina memoriālā muzeja apmeklējumu, ļaujot skolēniem gūt plašāku priekšstatu par dzejnieka personības dažādajām šķautnēm. Bērni darbojas grupās pildot dažādus erudīcijas uzdevumus gan saistībā ar ekskursijas laikā runāto, gan dabas un literatūras tēmām. Muzejpedagoģiskās programmas laikā skolēni atraktīvā veidā iepazīst Ojāra Vācieša pilsētvides un bērnu dzejas tēlus kā arī risina radošus dzejas uzdevumus. Muzejspēles ilgums kopā ar ekskursiju – 1h 15min.
    • Ojārs Vācietis Pārdaugavā (8.–9. klašu skolēniem)
    • Ojārs Vācietis un laiks (10.–12. klašu skolēniem)

Pakalpojumu cenrādis

MMA publisko maksas pakalpojumu cenrādis: http://likumi.lv/doc.php?id=278914

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>