Krišjāņa Barona muzejs

Krišjāņa Barona iela 3–5, Rīga, LV 1050
Tālr. +371 67284265; +371 29120216; e-pasts: barons@memorialiemuzeji.lv
www.baronamuzejs.lv
Darba laiks: 11.00–18.00, slēgts – pirmdienās, otrdienās

Grupu apmeklējumu lūdzam pieteikt vienu nedēļu iepriekš! (tālr. 67284265; 29120216; e-pasts: barons@memorialiemuzeji.lv)

Uz dzīvokli, kas atradās toreizējās Suvorova ielas trešajā namā, Krišjānis Barons pārcēlās 1919. gadā no Burtnieku nama Vecmīlgrāvī. 1914. gada vasarā zaudējis sievu, vedeklas Līnas aicinājumu dzīvot visiem kopā viņš pieņēma labprāt un mūža nogali pavadīja sava dēla, ārsta, Latvijas universitātes profesora Kārļa Barona ģimenē. Kārlis Barons uzskatāms par stomatoloģijas pamatlicēju Latvijā.

Krišjāņa Barona muzejs atklāts 1985. gada 31. oktobrī, Dainu tēva 150. dzimšanas dienā. Ekspozīcijas autentiskākā daļa ir Barona istaba – vide, kurā aizritējuši izcilā folklorista pēdējie četri dzīves gadi (1919–1923).

Krišjāņa Barona muzeja darbība balstīta uz folkloras vērtību, tradicionālās kultūras un jo īpaši Krišjāņa Barona dzīves un darba popularizēšanu plašai sabiedrībai pasākumu, lekciju, ekskursiju formā latviešu, krievu un angļu valodā.

Muzejs regulāri rīko arī tematiskus folkloras (dziedāšanas un rotaļu) vakarus gan par gadskārtu ieražām, gan par citām tēmām, kas interesē  potenciālo auditoriju.

Muzeja darbinieki spēj strādāt ar dažāda vecuma bērniem, veidojot īpašas muzejpedagoģiskas programmas.

Muzejam ir plaša sadarbība ar krievu minoritāti Latvijā un līdzīga profila muzejiem Krievijā. Kopš 1990. gada Belgorodas apgabala Muhouderevkā ir atklāts Stankēviču un Krišjāņa Barona muzejs, ar kuru Krišjāņa Barona muzejam Rīgā izveidojusies regulāra un aktīva sadarbība.

Krišjāņa Barona muzejs sevi definējis par sabiedrībai atvērtu muzeju. Tas ļauj muzeja darbiniekiem gan pašiem piedalīties dažādos projektos ārpus muzeja, gan veicināt sabiedrības integritāti.

Pastāvīgais piedāvājums

 • Krišjāņa Barona memoriālā istaba un Dainu skapis (kopija)
 • Izstāde „Baronu dzimta”
 • Izglītojošas programmas dažādām mērķauditorijām:
  • Krišjāņa Barona muzejs ceļo pa Latviju
  • Kopā ar māmiņu muzejā
  • Svētdienas kopā ar ģimeni
  • Mūzika Burtnieku namā
  • No Dziesmu svētku vēstures
  • Muzeja eksponāti stāsta…
 • Aicinām pieteikties ekskursijām:
  • „Sen to Rīgu daudzināja” – pa Vecrīgu ar tautasdziesmu
  • Krišjāņa Barona vietas Rīgā (apmeklējot Burtnieku māju un Lielos kapus)
  • Krišjāņa Barona vietas Kurzemē
  • Krišjānis Barons Ventspilī (nodarbība Amatu mājā)
  • Krišjāņa Barona studiju gadu pilsēta – Tērbata (Tartu, Igaunija), kā arī Kauņa, Tallina u.c.
 • Iespēja nodrošināt transporta pakalpojumus.

Pakalpojumu cenrādis

MMA publisko maksas pakalpojumu cenrādis: http://likumi.lv/doc.php?id=278914

Leave a Reply

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>